Plataforma online de formación continua y de acceso a la Función Pública.

Novedades del sitio

(Aún no hay temas en este foro)


Cursos disponibles

Plantegem aquest curs amb l'ànim d'acostar als companys i companyes de Policia Local a l'Ordenança de Mobilitat de l'Ajuntament de València. Amb la finalitat de fer-la més pròxima i d'ús quotidià, coneixent no sols els seus preceptes, si no intentant traure-li el màxim partit en tots els seus sentits.

Diem això perquè no volem que es quede en un mer text legislatiu, volem arribar al fons de l'escrit, a la seua essència, als valors que estan en el rerefons d'aquest. És a dir, volem arribar al vertader esperit del text i als valors que el fonamenten i sustenten, com són la sostenibilitat del trànsit de la ciutat, l'ús que fan dels espais públics els diferents actors que intervenen en la circulació per les vies de la ciutat, així com donar a conéixer i acostar aquells vehicles de mobilitat personal que estan “envaint” les vostres vides, el nostre hàbits de mobilitat i els nostres carrers.